Personlig vejledning
+45 40 11 81 07

Krigen 1864 - Sidevåben for fodfolk M/1854 også kaldt " Gravkorset "

   
VIDEO: Se optagelser fra tøjhuset krigen 1864... klik her..
   
Klik på billedet nedenfor og se det i fuld størrelse.
Peg på billedet ovenover og se detaljer..
Sidevåben for fodfolk M/1854  Gravkors
www.champagnesabling.com

Er egnet til champagnesabling
Sidevåben for fodfolk M/1854  Gravkors
www.champagnesabling.com

Er egnet til champagnesabling
Sidevåben for fodfolk M/1854  Gravkors
www.champagnesabling.com

Er egnet til champagnesabling
Sidevåben for fodfolk M/1854  Gravkors
www.champagnesabling.com

Er egnet til champagnesabling
Sidevåben for fodfolk M/1854  Gravkors
www.champagnesabling.com

Er egnet til champagnesabling
Sidevåben for fodfolk M/1854  Gravkors
www.champagnesabling.com

Er egnet til champagnesabling
   

Information om Sidevåben for fodfolk M/1854 

FÆSTE: Messingfæste.
PARERPLADE: Korsformet fæste støbt i ét stykke.
GREB: Rillet støbt greb.
KLINGE: Lige , enægget klinge med midtstillet od.
STEMPLER: Solingen.
KLINGELÆNGDE/-BREDDE: 57 cm lang, og 3,7 cm bred.
SKEDE: Sort læderskede.
SKEDELÆNGDE: 57,6 cm
SKEDEBESLAG: Messingbeslag. Udvendigt mundblik med hage. Dupsko.
SKEDELÆNGDE: 57,6 cm
VÆGT UDEN SKEDE: 950 gram
FULD LÆNGDE: 71,7 cm
SPECIELLE KENDETEGN / HISTORIE:
Oprindelig tysk hirschfænger. Dette våben havde den slesvig-holstenske hær anskaffet i et stort antal, at man ved omfordelingen af hærens blankvåben i 1854 udrustede næsten hele infanteriet med disse våben. Sidevåben for fodfolk M/1854 skiftede navn ved 1869-ordningen og blev under navnet fodfolkssabel udleveret til soldater, der ikke var bevæbnet med gevær M/1867.
Kilde: Danske Blankvåben, forfatter Kay S. Nielsen, forlaget SIXTUS 1978

Læs mere i Tøjhusmuseets bog 1864 side 57, og Våbenhistorisk Årbøger bd. XVII side 98.

Hvor fås denne sabel:

Sablen bruges i filmen 1864, hvor den er en del af uniformen. Den er velegnet til champagnesabling, den har en smal og bred side på klingen, og kan bruges til forskellig flasketyper og -størrelser.

Sablen haves på lager i begrænset antal, med og uden skeder, og med orginalt bælte hos www.champagnesabling.com

For at købe denne sabel, skal der forevises en blankvåbentilladelse, som er lovkrav ved køb af antikke sabler.
Kontakt: event@champagnesabling.dk hvis du ønsker at købe en antik sabel.

   

Vil du vide mere om 1864


Link til mere info:
www.1864dage.dk
www.1864.dk
www.kampenomals.dk
 
   

Datoer i 1864:

 

11-01-1864  -  Hæren
Kongelig resolution bestemmer, at der skal rejses en mølle (en hollandsk vejrmølle) i Kongens Bastion i Kastellet. Den tidligere stubmølle var under en storm den 26. januar 1846 blæst omkuld. Møllen er stadig bevaret på Kastelsvolden som den eneste af de mange, der fandtes på Københavns volde.

11-01-1864  -  Hæren
5. og 6. Fæstningskompagni oprettes i Dannevirkestillingen. 5. Kompagni nedlægges 2. november samme år og indgår i 1. Fæstningskompagni (se 28/10 1863). 6. Kompagni nedlægges december samme år og indgår i 3. Fæstningskompagni (se 28/10 1863).

01-02-1864  -  Hæren
Efter et ultimatum, hvis krav alene af tidsmæssige grunde ikke kan opfyldes, går en prøjsisk og østrigsk hær på 57.000 mand over Ejderen, og Danmark er dermed i krig med disse to stormagter. (Se 30/10 1864).

02-02-1864  -  Hæren
Kampen ved Mysunde. Prøjserne under prins Friederich Carl forsøger at overskride Slien, men bliver trods stor talmæssig overlegenhed i mandskab og artilleri slået tilbage. Under kampen udmærker følgende danske afdelinger sig særligt: 6. Fæstningskompagni (senere indgået i Kronens Artilleriregiment). 3. Infanteri-Regiment (senere tilknyttet Slesvigske Fodregiment). 18. Infanteri- Regiment (senere Jægerkorpset). 10. Batteri (senere Sjællandske Artilleriregiment).

03-02-1864  -  Hæren
Kampen ved Kongshøj og Jagel. Østrigerne under Gablenz kaster de danske forposter foran Dannevirke tilbage til hovedstillingen.

06-02-1864  -  Hæren
Kampen ved Sankelmark. Brigaden Max Müller med 1. og 11. Regiment (senere Danske Livregiment og Falsterske Fodregiment) standser østrigerne og sikrer den danske hærs tilbagetog fra Dannevirke.

22-02-1864  -  Hæren
Forpostkamp ved Dybbøl. Prøjserne angriber de danske forposter i front og flanke og driver dem tilbage til Avnbjerg.

08-03-1864  -  Hæren
Rytterfægtningen ved Højen Kro. En dansk feltvagt på 25 mand af 6. Dragonregiment (senere Jydske Dragonregiment) attakerer og kaster en østrigsk rytterstyrke.

08-03-1864  -  Hæren
Kampen ved Vejle. Østrigerne under feltmarskal Gablenz angriber Vejle-stillingen, og general Hegermann-Lindencrone går tilbage til Horsens under henholdende kamp.

08-03-1864  -  Hæren
Forpostkamp foran Fredericia. Østrigerne driver de danske forposter tilbage og fuldbyrder fæstningens cernering (omringning). Under tilbagegangen bliver et dansk kompagni afskåret og taget til fange.

17-03-1864  -  Marinen
Blokadeeskadren i Østersøens østlige del, bestående af linieskibet "Skjold", skruefregatten "Sjælland" og skruekorvetterne "Hejmdal" og "Thor", chef kontreadmiral van Dockum beskyder og fordriver udfor Swinemünde preusisk letfregat "Arcona", korvetten "Nymphe", hjuldampskibet "Loreley" og 5 skruekanonbåde, chef kapitän Z. see Jachmann.

23-03-1864  -  Hæren
Aarøes Strejfkorps oprettes. Foretager diverse overfald på fjendtlige posteringer langs den jyske østkyst. Nedlægges 17/8 1864.

28-03-1864  -  Hæren
Mislykket prøjsisk angreb ved Dybbøl. To prøjsiske regimenter angriber danske forposter for at kaste dem helt tilbage til skanserne, men angrebet afvises, og et dansk modstød, hvorunder navnlig 10. Regiment (senere tilknyttet Kongens Jyske Fodregiment) udmærker sig og driver fjenden tilbage til udgangsstillingerne.

29-03-1864  -  Hæren
Overfaldet i Assendrup. En dansk styrke på 200 mand af Aarøes strejfkorps overrumpler prøjsiske husarer i landsbyen Assendrup og tager 22 mand til fange.

30-03-1864  -  Hæren
Rytterfægtningen ved Hjortsballe Kro. En lille dansk styrke på 45 mand af 6. Dragonregiment (senere Jydske Dragonregiment) og 20 infanterister af 1. Regiment (senere Danske Livregiment) overrumpler et prøjsisk husarkommando og tager 10 mand til fange.

18-04-1864  -  Hæren
Stormen på Dybbøl. Efter en forudgående voldsom artilleribeskydning stormer prøjserne de sønderskudte skanser. Trods hårdnakket modstand fra samtlige deltagende danske afdelinger og en glimrende indsats af 8. Brigade, 9. Regiment (senere Dronningens Livregiment) og 20. Regiment (senere tilknyttet Prinsens Livregiment) erobres skanserne, og den danske hær må under svære tab forlade Sundeved og gå tilbage til Als. Den danske hær mister 4.800 mand, heraf ca. 1.700 døde og sårede. Prøjserne mister 1.200 mand.

18-04-1864  -  Marinen
Panserbatteriet "Rolf Krake", chef orlogskaptajn Rothe, deltager fra Vemmingbund i forsvaret af Dybbøl.

09-05-1864  -  Marinen
Nordsøeskadren bestående af skruefregatterne NIELS JUEL og JYLLAND samt skruekorvetten HEJMDAL, under orlogskaptajn Suenson, slår ved Helgoland en østrigsk eskadre, bestående af skruefregatterne SCHWARZENBERG og RADETZKY samt 3 preussiske dampkanonbåde PREUSSISCHER ADLER, BLITZ og BASILISK under Linienschiffskapitän v. Tegetthoff. Mindesmærke opsat ved Nyboder i København og i Christianssand, Norge.

29-06-1864  -  Hæren
Kampen på Als. Prøjserne går om natten i både over Alssund og bemægtiger sig halvøen Arnkilsøre, hvorfra de hurtigt trænger frem over selve øen. De danske forsvarsstyrker, der indsættes spredt, bliver overalt drevet tilbage med store tab og samles ved Kegnæs, hvor de indskibes og sejles til Fyn.

03-07-1864  -  Hæren
Affæren ved Lundby. Et kompagni af 1. Regiment (senere Danske Livregiment) beordres af oberstløjtnant Beck til angreb i kolonne på et prøjsisk kompagni, der har taget stilling bag et gærde, og mister i løbet af to minutter 97 mand, mens prøjserne mister tre mand. Episoden kom til at spille en stor rolle i fodfolkstaktikkens historie, idet den på afgørende måde beviste bagladegeværets overlegenhed over for forladegeværet.

19-07-1864  -  Marinen
Kanonbådsflotillen på Vesterhavsøerne, under kaptajnløjtnant Hammer, brændes og sænkes ved Føhr af egen besætning, forinden Vesterhavsøerne som sidste danske forsvarsområde i Sønderjylland, besættes af østrigsk preussisk styrker. (Æressabel tildeles Hammer).

30-10-1864  -  Hæren
Freden i Wien mellem Danmark på den ene side og Prøjsen og Østrig på den anden. Danmark afstår hertugdømmerne Slesvig og Holsten og får sydgrænse ved Kongeåen. (Se 1/2 1864).

Kilde: http://www.vaabenhistoriskselskab.dk - bibliotek - forsvarshistoriskemærkedage
Kontakt Champagnesabling.dk
Du er altid velkommen til at kontakte Champagnesabling.dk på telefon
+45 40 11 81 07
   
Spørgsmål om champagnesabling
 
Spørgsmål til varer
 
Nyhedsbrev
*
Navn:
*
By:
 
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
   
   
Champagnesabling.dk • SABEL-STUEN • Stendal 26 • 2770 Kastrup • CVR./VAT no. 27712614 • Tlf.: +45 40118107 • event@champagnesabling.dk